ร.ร.วัดวังฆ้องบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณธรรมทุกวัน

โพสต์24 พ.ค. 2560 19:39โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2560 19:42 ]
ตอนเช้าของทุกวันก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติและเข้าห้องเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังฆ้องทุกคนจะร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและห้องเรียน ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักเรียนได้รับการบ่มเพาะ ปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความสะอาด ความมีน้ำใจ ความสามัคคี ทุกกิจกรรมของโรงเรียนคือแบบฝึกหัดชีวิตที่จะสร้างนักเรียนของเราให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป