การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560

โพสต์20 พ.ค. 2560 07:38โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2560 06:34 ]
    วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายวิชัย ราชธานี ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดวังฆ้อง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพป.นศ.3 ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส ในโอกาสนี้รับเกียรติบัตร
    1. เกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป..6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 1 วิชา  
    2. เกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป 1 วิชา
    3. เกียรติบัตร ด.ญ.พิมพ์มาดา เนรจุล นักเรียน ร.ร.วัดวังฆ้อง สอบได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเก่งดีนครศรี เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2559
    และโอกาสนี้ได้รับเกียรติและโอกาสจากที่ประชุม โดย ดร.สุมล ชุมทอง รองผอ.สพป.นศ.3 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รองผอ.สพป.นศ.3 และนายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 .ให้โอกาสในการแนะนำหลักสูตรการพัฒนาครู "e-CLIP STEM Education ในที่ประชุม