ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอจุฬาภรณ์

โพสต์6 มิ.ย. 2560 06:28โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 06:37 ]
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดย ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอจุฬาภรณ์ ซึงประกอบด้วยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 23 และ 24 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังฆ้อง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ที่ประชุมได้รับทราบข้อราชการ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัดและร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการในการพัฒนาการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2560 อีกทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย PLC และโรงเรียนคุณธรรม สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาต่อไป