ข่าวกิจกรรม
ประกาศ รร.วัดวังฆ้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง

โพสต์8 มี.ค. 2563 22:40โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2563 22:49 ]

ระกาศ รร.วัดวังฆ้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 
อาคารเรียน  2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รร.วัดวังฆ้องประชุมผู้ปกครองภาคเรียน 2/2561

โพสต์6 ธ.ค. 2561 07:03โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 07:12 ]รร.วัดวังฆ้องจัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีนายจรูญ ทองพะวา ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก ร.พ.จุฬาภรณ์ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้ปกครอง

การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โพสต์4 ธ.ค. 2561 06:19โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2561 07:26 ]


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวิชัย ราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังฆ้องเเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นประธานการประชุมสัมมนา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งจังหวัด จำนวน 1,147 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช เพื่อรับนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะนำสู่การปฏิบัติในหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเรื่องเร่งด่วน อาทิ วิทยฐานะ การบริหารจัดการอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 โดย ก.ค.ศ. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท พร้อมทั้ง เร่งพัฒนาการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ด้าน วินัยจราจร การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา การบริหารจัดการขยะและนครศรีธรรมราชศึกษา โมเดล โดยจะมีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการนำนครศรีฯ ศึกษาโมเดลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานประสานจัดการการศึกษาโดยรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ <<ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก facebook ประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3>> 

ผู้อำนวยการ ให้ข้อคิดและกำลังใจทีมนักกีฬา

โพสต์3 ธ.ค. 2561 03:10โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2561 03:52 ]

นายวิชัย ราชธานี ผู้อำนวยการ ให้ข้อคิดและกำลังใจแก่ทีมนักกีฬาโรงเรียนวัดวังฆ้อง ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล/วอลเลย์บอล เยาวชนลีก ของ อบต.สามตำบล ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 4 มีนาคม 2562

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอจุฬาภรณ์

โพสต์6 มิ.ย. 2560 06:28โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 06:37 ]

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดย ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอจุฬาภรณ์ ซึงประกอบด้วยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 23 และ 24 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังฆ้อง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ที่ประชุมได้รับทราบข้อราชการ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัดและร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการในการพัฒนาการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2560 อีกทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย PLC และโรงเรียนคุณธรรม สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาต่อไปGoogle อนุมัติให้ ร.ร.วัดวังฆ้อง ใช้ G Suite for Education อย่างเป็นทางการ

โพสต์31 พ.ค. 2560 05:46โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2560 05:50 ]

31 พฤษภาคม 2560 Google ได้อนุมัติบัญชี ร.ร.วัดวังฆ้อง โดเมนเนม watwangkong.ac.th ใช้ G Suite for Education อย่างเป็นทางการ โดยโรงเรียนได้สมัครทดลองใช้ G Suite for Education เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ตลอดระยะเวลาทดลองใช้ 15 วันที่ผ่าน ร.ร.วัดวังฆ้องได้แสดงออกถึงความมุ่งมันและความพยามยามในการใช้ G Suite for Education ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและได้รับคำแนะนำ ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก Google Cloud Support และคุณอิทธิกร ฐิตินวคุณ ทีมงานบริษัท คูโดซิส จำกัด จนวันนี้ ร.ร.วัดวังฆ้อง โดเมนเนม watwangkong.ac.th ได้รับการอัพเกรดจาก Google ให้ใช้ G Suite for Education ฟรีอย่างเป็นทางการ ขอขอบคุณ Google และคุณอิทธิกร ฐิตินวคุณ และ ร.ร.วัดวังฆ้อง จะใช้ G Suite for Education ในการพัฒนางานและการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถต่อไป


สะอาด บรรยากาศการเรียนรู้ดี มีระเบียบ

โพสต์29 พ.ค. 2560 21:03โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2560 21:37 ]

30 พฤษภาคม 2560  หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจยามเช้า ครูนักเรียนร่วมทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้า
เสาธงและนักเรียนแยกย้ายเข้าห้องเรียน เวลา 9.30 น.ได้เดินเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องเรียน สังเกตบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของคุณครูและสภาพทั่วไปของบริเวณโรงเรียน แม้จะเป็นอาคารไม้หลังเก่า ๆ แต่คุณครูได้จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึก ได้ปฏิบัติ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ตั้งใจ ร่วมใจ กันดูแลและพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถครับ
วิชัย ราชธานี
30 พ.ค.60

ร.ร.วัดวังฆ้องบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณธรรมทุกวัน

โพสต์24 พ.ค. 2560 19:39โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2560 19:42 ]

ตอนเช้าของทุกวันก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติและเข้าห้องเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังฆ้องทุกคนจะร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและห้องเรียน ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักเรียนได้รับการบ่มเพาะ ปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความสะอาด ความมีน้ำใจ ความสามัคคี ทุกกิจกรรมของโรงเรียนคือแบบฝึกหัดชีวิตที่จะสร้างนักเรียนของเราให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปสพป.นศ.3 ปฐมนิเทศครูใหม่

โพสต์23 พ.ค. 2560 04:59โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2560 20:07 ]

22 พฤษภาคม 2560 น.ส.เสาวลักษณ์ มาบัว ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร. วัดวังฆ้องเข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการครู ตามคำสั่ง กศจ.นศ. ที่ 53/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 22 รายโดยมีนายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วย นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ (ขอบคุณภาพถ่ายจาก เฟสบุค สพป.นศ.3)


ผอ.วิชัย ราชธานี ร่วมกิจกรรม วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6

โพสต์21 พ.ค. 2560 03:31โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2560 04:48 ]

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายวิชัย ราชธานี ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดวังฆ้องเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 รับฟังการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พันธ์ุอาจ ชัยรัตน์ "การจัดการนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 & ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา "Creativity' Value and Innovation "1-10 of 13